Hvor meget lyd og lys kan en mobilscene bære?


 

 Dette piktogram viser hvor mange kilo lys og lyd der kan hænges op i loftet af scenekonstruktionerne. Ved hvert produkt er der angivet hvor mange kilo det er tilladt at hænge i loftet.
Dette er ikke vejledende angivelser, men max belastning som sceneloftet kan bære. 

OBS
: Kilo-angivelsen er kun gældende såfremt lys og lyd er ligeligt fordelt på
tagkonstruktionen. 

 

 

 


 


Dette piktogram viser hvor mange kilo lys og lyd der kan hænges op i unsupported sidewings. Ved hvert produkt er der angivet hvor mange kilo det er tilladt at hænge op i unsupported sidewings.

Dette er ikke vejledende angivelser, men max
belastning som de kan bære. 

 


 


Dette piktogram viser hvor mange kilo lys og lyd der kan hænges op i vores
supported sidewings. Ved hvert produkt er der angivet hvor mange kilo det er tilladt at hænge op i supported sidewings.

Dette er ikke vejlende angivelser, men max belastning som de kan bære.