Generelle oplysninger

Dansk Mobilscene A/S
Axel Kiers Vej 18H
DK-8270 Højbjerg, Aarhus
dansk@mobilscene.dk
Tel
efon: +45 70 22 70 85
CVR: 27961002
Etableringsår: 2002


Vi mener at opfyldelse af nedenstående betingelser
er vejen til et sundt og godt samarbejde.

1. Dansk Mobilscenes ansvar

Dansk Mobilscene sørger for at levere det aftalte produkt, til rette tid, til rette sted, som følger af aftalen.

 

2. Lejers ansvar

At holde opsyn med alle lejede produktet i den aftalte periode
At produktet kun bliver anvendt til det aftalte formål, på det aftalte brugsdage.
Indhentning af diverse myndighedsgodkendelser, der måtte opstå behov for
i forbindelse med opsætning af det ønskede produkt.
At produktet leveres tilbage i samme stand som da det blev leveret.

 

3. Tilbud- og betalingsbetingelser

Alle priser er eksklusiv moms.

Skriftlige tilbud skal accepteres og underskrives senest 8 dage efter afgivet tilbudsdato.
Betaling skal ske senest 3 hverdage før lejeperiodens start.
Ved manglende betaling forholder Dansk Mobilscene sig ret til at ophæve aftalen.  
Betaling skal ske via tilsendt faktura.

 

4. Levering

Dansk Mobilscene står for at arrangere transporten af produktet, men lejer betaler udgifter herfor.
Udlejer bærer risikoen for tab og skade under transporten, denne risiko
overgår til lejer når produktet er leveret til lejer.  
Risikoovergang sker når produktet er leveret på lejers aftalte adresse.
Leveringstidspunkt sker efter aftale og fremgår af tilbuddet.
Lejer skal sørge for, at der er ordnede tilkørselsforhold til adressen, for at undgå forsinkelse.

5. Forsinkelse

Når lejer er færdig med at bruge produktet, er det vigtigt Dansk Mobilscene kan hente produktet
til den aftalte tid. Hvis forhold fra lejer side gør, at Dansk Mobilscene bliver forsinket ved 
opsætning eller nedtagning vil der forfalde en efterfakturering pr. ekstra mandetime.

 

6. Afbestilling

Ved underskrift hæfter lejer for at have reserveret produktet den pågældende dag - også
hvis lejer ikke gennemfører sit arrangement. I dette tilfælde fratrækkes transportomkostninger.

7. Ansvar og hæftelse for skader

Eventuelle skader skal straks uden ugrundet ophold meddeles til Dansk Mobilscene. 
Tyveri og hærværk skal endvidere politianmeldes.
Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede produkt.
Lejer har en selvrisiko på 10.000 DKK for hver skade.

 

8. Force majeure

Kan levering ikke finde sted i rette tid grundet force majeure, kan Dansk Mobilscene
ikke drages til ansvar for denne slags forsinkelser.
Forsinkelse grundet force majeure meddeles hurtigst muligt til lejer.

9. Persondata politik

Alle ordre gennem www.mobilscene.dk , kræver følgende oplysninger:

Firmanavn
Kontakt person
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine oplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Dansk Mobilscene og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og Sales Manager for Dansk Mobilscene har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på www.mobilscene.dk er Jörg Gaide-Harringe.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til www.mobilscene.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Dansk Mobilscene har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Dansk Mobilscene via e-mail dansk@mobilscene.dk

 

10. Lovvalg og værneting

Som udgangspunkt vil Dansk Mobilscene gøre alt for, at vi i fællesskab finder en løsning. 
Skulle dette dog ikke føre til de ønskede resultater, indbringes sagen for retten i Aarhus
hvor Dansk Ret vil blive anvendt.