Forsikring


 
Ansvar og hæftelse for skader
Eventuelle skader skal straks uden ugrundet ophold meddeles til Dansk Mobilscene. Tyveri og hærværk skal endvidere politianmeldes. Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede produkt.
Lejer har en selvrisiko på 10.000 DKK for hver skade.
Force majeure
Kan levering ikke finde sted i rette tid grundet force majeure, kan Dansk Mobilscene ikke drages til ansvar for denne slags forsinkelser. Forsinkelse grundet force majeure meddeles hurtigst muligt til lejer.