Lovgivning og certificeringer

 


Generelt

Forud for et arrangement skal man som arrangør sikre sig, at alle gældende lovgivninger vedr. sikkerhed, brandregler mm. er overholdt. 
Nogle konstruktioner kræver, at man søger en byggetilladelse ved den lokale kommunale byggemyndighed. Dette gælder også, hvis der ønskes at opstille flere konstruktioner tæt, som ikke  individuelt kræver en byggeansøgning.
Følgende afsnit omhandler hovedpunkterne i byggelovgivningen, som du som arrangør skal være opmærksom på. Vi anbefaler, at der tages kontakt til den lokale byggemyndighed for uddybning og specifikke problemstillinger. Dansk Mobilscene kan være behjælpelig med spørgsmål på et generelt plan.

Nedenstående beskriver hvilke forhold der gør, at det er nødvendigt med en byggetilladelse.

Telte og Overdækninger

Der skal søges en byggesagstilladelse til alle telte og overdækninger i mere end én etage, samt telte og overdækninger, til ikke privat brug, med en samlet størrelse over 50m2. 
Dette vil sige, at hvis teltet eller to telte/overdækninger bygges sammen og det samlede areal overstiger 50m2, er der chance for at man skal søge en byggetilladelse.
Konstruktionen kan dog være fritaget på grund af andre forhold. Forhør dig derfor altid nærmere ved din lokale byggemyndighed. 

Tribune, herunder automobiltribuner

Tribuner, som er mere end 1m høje, samt alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m2.

Scener og Automobilscener

Scener og automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
Scener, som er mere end 1m høje og alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m2.

Andre konstruktioner

Alle konstruktioner der har en udformning, hvor der ved et væsentligt svigt kan udgøre en risiko for personskade, skal alle have en ansøgning om en byggesagstilladelse. Dette gælder eksempelvis indgangsportaler, storskærme og konstruktioner hertil, højttalertårne og lignende. 
 

Byggesagstilladelse

Det er et krav i Danmark at søge en byggesagstilladelse, hvis ovennævnte krav er opfyldt. Dette gøres på hjemmesiden https://www.bygogmiljoe.dk/, hvorefter den lokale kommune overtager sagen. En byggesag tager i de fleste tilfælde 6-8 uger at behandle.

Certificering

Det er nu, fra 2016, muligt som ejer at certificere sine konstruktioner. Dette betyder, at man som arrangør ikke skal søge byggesagstilladelse, hvis der er certifikat på konstruktionen. Et certifikat er en 5-årig tilladelse og godkendelse, der gælder for den individuelle konstruktion. I stedet for at skulle indhente byggetilladelser for hvert enkelt arrangement og hver enkel konstruktion, kan sceneleverandøren få certificeret hver enkelt af sine scene- eller teltkonstruktioner. 
Denne certificering erstatter altså en byggetilladelse. Den certificerede konstruktion kan opsættes et ubegrænset antal af gange i den 5-årige periode.
Certificeringen kræver en beregning på baggrund af den fælles Eurocodes af et privat uafhængigt inspektionsorgan.

EuroCodes

Eurocodes er den fælles europæiske standard for beregninger af konstruktioner, hvilket danner beregningsgrundlag for produkter i eventbranchen. Det vil sige, at for at for at kunne enten få sin konstruktion certificeret eller ansøge om en byggesag, skal dokumentationen for konstruktionen være beregnet efter denne standard.
​Alle scener fra Dansk Mobilscene har udregninger liggende baseret på Eurocodes.

Brandmyndigheder

Ud over byggetilladelser og certificeringer skal arrangøren sørge for, at indhente en godkendelse hos det lokale redningsberedskab for pladsfordelingen af konstruktioner på pladsen, flugtveje, brandsikring og andet.
Ved afholdelse af koncerter ,festival eller anden event, skal arrangøren anmelde begivenheden til politiet efter reglerne i bekendtgørelse om offentlige forlystelser.

Tüv godkendelse

TÜV er et anerkendt testinstitut som laver gennemtestninger og godkendelser af produkter.
I Tyskland er det et lovkrav, at alle konstruktioner skal være TÜV godkendt. Der er ikke et lignende lovkrav i Danmark, men Dansk Mobilscenes konstruktioner er netop produceret i Tyskland og er derfor alle TÜV godkendte